Virtuálna realita

Komu by stačila jedna realita, keď môže mať reality dve. Alebo tisíc.

Virtuálna Realita (VR) je technológia, ktorá pomocou špeciálneho prístroja (najčastejšie helmy) zobrazuje používateľovi trojrozmerné prostredie, ktoré on vníma ako realistické. V tejto simulácii je zároveň možná realistická interakcia s prostredím.

 

Nie je otázkou, či sa VR stane bežnou súčasťou našich životov a práce, ale kedy. Využitie „pohlcujúcej VR” pri tréningu astronautov vo vode je bezpochyby pozoruhodné, ale technológia virtuálnej reality má veľké predpoklady aj pre využitie v celkom „obyčajných” oblastiach.

Za všetky menujme napríklad: 

Lekárstvo

virtuálne operácie, vzdialené operácie, zobrazenie priestorových modelov orgánov alebo celého tela ...

Šport

tréning správneho pohybu, cviku a techniky, vývoj nového vybavenia, lepší divácky zážitok ...

Priemysel a výstavba

design interiéru stavieb, simulovaná výstavba, prehliadka konštrukčných plánov súčiastok i celkov ...

Vedecká vizualizácia

fyzika, biológia, astronómia, chémia, lekárstvo, strojárenstvo …

Obchod

virtuálne prehliadky, 360 stupňové produktové videá, školenie nových zamestnancov ...

História

prehliadky pamiatok a historických budov, staré mestá a dediny, archeologické náleziská …

Umenie

sochári, maliari, 3D grafici ...

Zábava

hry, filmy, sociálne interakcie …

Dnes má VR najväčší podiel samozrejme v zábave, ale počet praktického využitia v každodennej práci sa bude v nadchádzajúcich rokoch dramaticky zvyšovať. Calliditas používa technológiu VR preto, aby sme študentom poskytli výhodu pre budúci život. Ukážeme im prostredie, v ktorom môžu rozvíjať svoje znalosti a schopnosti, ale aj si vyskúšať náročné úlohy bez strachu z dôsledkov a prípadných chýb. Pre pedagógov je to zároveň vhodná ukážka možností VR ako skvelého prostriedku pre štúdium už v rámci základného vzdelávania.

Close Menu