Robotika

Aj Karel Čapek chodil do školy.

Dnešných žiakov čaká iný trh práce, než aký poznáme. Zamestnania ako Manažérka umelej inteligencie, Dátový vedec, Prediktívna moderátorka dát, Supervízor automatickej kontroly, alebo Operátor robotického skladu si dnes ešte ťažko dokážeme predstaviť. O to dôležitejšie je, aby sme sa na túto veľkú zmenu pripravili.

Práve preto je zmyslom nášho konceptu v prvom rade zoznámenie žiakov a študentov s povolaniami budúcnosti. Aké budú? Aké schopnosti budú žiaci a študenti k svojmu zamestnaniu jedného dňa potrebovať? A môžeme tieto schopnosti trénovať už teraz?

Robotika je jedna z kľúčových oblastí Priemyslu 4.0. Aj keď Robotika úzko súvisí s elektronikou, mechanikou a softwarom, zďaleka nejde len o technické inžinierstvo, alebo programovanie. Príprava na toto odvetvie má základ predovšetkým v zlepšení matematického a logického myslenia žiakov, využití ich tvorivých schopností, predstavivosti a kreativity pri hľadaní alternatívnych riešení. Dôležitou súčasťou je tiež zdieľanie myšlienok, spolupráca a schopnosť spätne hodnotiť svoju činnosť a postupy.

Medzi témy, ktoré v rámci robotiky otvárame, patria okrem iných:

Čo je Priemysel 4.0

Nové technológie

Zamestnanie budúcnosti

Využitie veľkých dát (Big Data)

Umelá inteligencia (AI)

Biorobotika, transhumanizmus a augmentácia

Analytické predvídanie udalostí

Základy teórie riadenia

Calliditas a Robotika je partnerstvo na celý život. Chceme predstaviť využitie Robotiky a umelej inteligencie v súčasnom svete, ale pomocou technologických noviniek a prototypov študentom tiež ukážeme svet, ktorý na nich bude čakať v dospelosti.

Close Menu