Interaktívne tabule

Digitálna evolúcia.

Evolúcia sa našťastie nevyhýba ani školstvu. Interaktívne tabule sú posunom z dôb oranžových húb, kriedy a zelenej tabule smerom k prvej polovici 21. storočia a modernému štýlu výuky. Prepojenie digitálnej tabule s internetom je totiž spôsob, ako prispôsobiť výuku potrebám študentov a lepšie zapojiť žiakov do výuky.

Je skvelé, že moderné interaktívne tabule podporujú zápis digitálnym atramentom, dotyk popisovačom, multidotykové gestá, jednoduché stieranie a umožňujú spoluprácu viacerých žiakov naraz. Ale nemenej dôležitý je obsah – a práve to je úloha pre nás v Calliditas.

Uvedomujeme si, že moderné témy, zaoberajúce sa súčasnými problémami, si žiadajú tiež moderné metódy vzdelávania. A to znamená predovšetkým zábavný a zaujímavý spôsob výuky, nie len pasívny príjem informácií. Rozhodne sa neštítime pojmov ako je interaktivita, alebo gamifikácia.

Príklady tém, ktoré v Calliditas prezentujeme pomocou aplikácií pre interaktívne tabule:

 • kyberbezpečnosť
 • inovácie a blízka budúcnosť
 • nové technológie
 • futurológia
 • startupy
 • kryptomeny
 • úspešní Slováci
 • významné osobnosti
 • lepšie Slovensko
 • kyberšikana
 • matematická gramotnosť
 • internetová/digitálna gramotnosť
 • čitateľská gramotnosť
 • finančná gramotnosť
 • mediálna gramotnosť
 • jazyková gramotnosť
 • environmentálna výchova
 • ochrana zvierat
 • sociálna výchova
 • zdravý životní štýl
 • moderná veda
 • študentské právne minimum
 • kariérne poradenstvo
 • štúdium v zahraničí
 • 30 pod 30
 • antropológia
 • a ďalšie...

Calliditas v spolupráci so svojimi partnermi vytvára zábavné, interaktívne aplikácie a prednášky, ktoré poslucháča vtiahnu do reálnych problémov súčasného sveta a vyžadujú jeho zapojenie. To všetko pod vedením odborných lektorov Calliditas. Aplikácie pre interaktívnu tabuľu umožňujú žiakom pracovať v malých skupinách alebo jednotlivo.

Close Menu